Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Aktualności | zobacz wszystkie aktualności

13.10.2014

Aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

Każda jednostka wyposażona w aparat rentgenowski, według zapisów zawartych w normach oraz rozporządzeniach krajowych i międzynarodowych, powinna realizować swoją działalność zgodnie z prowadzonym Systemem Zarządzania Jakością wraz z niezbędną dokumentacją określającą charakter prowadzonych czynności związany z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych.

 

 

W związku ze zmieniającymi się zapisami w obowiązujących aktach prawnych, tj.


- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz.U. 2007 Nr 131, poz. 910),

- Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890)

- Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 264 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz.U.2012, poz. 1534) 

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013, poz. 1015)

 

proponujemy aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością


wraz z całym niezbędnym kompletem dokumentów w cenie 300 zł netto.

 

 

W celu dokonania zamówienia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub o kontakt telefoniczny oraz dołączenie skanu decyzji o wydaniu zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG i skan testów specjalistycznych zawierających dane aparatu i jednostki.

 

 

http://www.pozytron.pl/projekty-ochrony-radiologicznej

 

 

 

Termin wykonania dokumentacji do 7 dni roboczych (po otrzymaniu kompletu dokumentów)

 

Gwarantujemy wysoką jakość, profesjonalizm i uwzględnienie indywidualnego charakteru

pracy panującego w Państwa Jednostce.

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Anna Zając                                                                            

Tel.: 506 276 500                                                                 

e-mail: a.zajac@pozytron.pl   

 

lub                                         

 

Anna Lehmann

tel.: 508 289 632

e-mail: a.lehmann@pozytron.pl

;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
  • wystawiania i przechowywania faktur,
  • handlowych i marketingowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
  • usunięcie danych przetwarzanych,
  • ograniczenie przetwarzania danych,
  • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna