Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Inspektor Ochrony Danych


Kompleksowe wdrożenie RODO w gabinetach stomatologicznych i placówkach służby zdrowia

 

 • Outsourcing w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych przez certyfikowanych IOD
 • Wdrożenie procedur zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Eurpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 • Wdrożenie Księgi polityki zgodnie z art. 24 RODO
 • Ustalenie procedur bezpieczeństwa w gabinecie
 • Wdrożenie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO
 • Bieżąca aktualizacja dokumentacji systemu ochrony danych osobowych w firmie
 • Opracowanie dokumentów systemu i etapy wdrożenia dedykowane dla gabinetów stomatologicznych i IPL
 • Szkolenie wstępne i okresowe kadry zarządzającej, lekarzy i pracowników w zakresie wymagań prawnych i wymagań prowadzonej dokumentacji
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001

 

Oferta pakietowa miesięczna dla Klientów abonamentowych firmy POZYTRON
w cenie 99,00 zł netto *


* przy jednorazowej rocznej płatności, przy płatności miesięcznej 129,00 zł netto

 

Oferta pakietowa miesięczna dla nowych Klientów
w cenie 149,00 zł netto *


* cena obowiązuje w placówkach zatrudniających do 10 pracowników

 


Oferta obejmuje:

 • formalne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przez certyfikowanego IOD
 • usługi doradcze certyfikowanego IOD
 • przeprowadzenie sprawdzenia i oceny skutków dla ochrony danych
 • obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów klienta
 • dostęp do bazy informacji, przepisów i często zadawanych pytań
 • wsparcie oraz reprezentowanie Firmy podczas kontroli
 • doradztwo organizacyjne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Podane ceny obowiązują przy zawarciu umowy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia


Cennik usług dodatkowych

Przygotowanie Księgi Polityk zgodnie z art. 24 RODO 799,00
Audyt zgodności z RODO 699,00
Przygotowanie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO 199,00
Szkolenie pracowników (wstępne i okresowe) potwierdzone certyfikatem ukończenia

1200,00
do 10 pracowników
(za każdą dodatkową osobę 99,00)

Dojazd do siedziby klienta 0,8358 zł/km

Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT23%.

 

Dla klientów abonamentowych firmy POZYTRON przewidzieliśmy rabat na usługi dodatkowe!!!!

 

Ankieta RODO

Pomoc

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:tel. 512 168 418
e-mail: rodo@pozytron.pl

;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna