Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Stały nadzór nad aparaturą RTG

 

 

 • Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej w ramach umowy abonamentowej

 

Pakiet
BRĄZOWY
 • nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej
 • możliwość konsultacji telefonicznej z IOR

Urządzenie RTG 

91,20 zł netto/mies.

Pakiet
SREBRNY
 • testy podstawowe aparatów RTG
 • nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej
 • możliwość konsultacji telefonicznej z IOR
 • przeprowadzenie  testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich przez Akredytowane Labolatoria Badawcze w ramach umowy w promocyjnej cenie - 50%

Urządzenie RTG  

wewnątrzustne

156,20 zł netto/mies.

Urządzanie RTG pantomograficzne

182,40 zł netto/mies.

          Urządzanie RTG                  tomografia wiązki stożkowej

222,40 zł netto/mies.

        Urządzanie RTG              Aparat ramię C

222,40 zł netto/mies.

          Urządzanie RTG            Aparat ogólnodiagnostyczny

222,40 zł netto/mies.

Pakiet
ZŁOTY
 • testy podstawowe aparatów RTG
 • nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej
 • testy specjalistyczne  w cenie abonamentu
 • prowadzenie Księgi Jakości
 • możliwość konsultacji telefonicznej z IOR

Urządzenie RTG

wewnątrzustne

196 zł netto/mies.

Urządzenie RTG pantomograficzne

259 zł netto/mies.

Urządzanie RTG 

     tomografia wiązki stożkowej

313,50 zł netto/mies.

          Urządzenie RTG            Aparat ramię C

313,50 zł netto/mies.

          Urządzenie RTG            Aparat ogólnodiagnostyczny

313,50 zł netto/mies.

 

 • Wykonywanie testów podstawowych w ramach umowy abonamentowej w pakiecie srebrnym i złotym.

 

 • Wykonywanie testów specjalistycznych w ramach umowy abonamentowej w pakiecie złotym lub na indywidualne zlecenie klienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Osoby nie posiadające z nami umowy prosimy o wypełnienie formularza zlecenia wykonania testów specjalistycznych a następnie przesłanie go mailem na adres: d.piechna@pozytron.pl lub biuro@pozytron.pl.  Koszt wykonania testów to:                                                                                                                                                     
 • a) 580 zł/netto dla aparatu wewnątrzustnego
 • b) 720 zł/netto dla aparatu pantomograficznego oraz aparatu tomografii wiązki stożkowej
 • c) 1200 zł/netto aparat ramię C
 • d) 1390 zł/netto aparat ogólnodiagnostyczny

                                                                                                                                                       Testy specjalistyczne zlecone przez Klienta do wykonania w trybie pilnym odbiegającym od ustalonej trasy przez fizyka są obarczone dodatkowym kosztem dojazdu.

  Koszt testów specjalistycznych wraz z testami monitora - koszt testów specjalistycznych aparatu + 200 zł netto/za monitor

          Testy akceptacyjne: aparat wewnątrzustny/pantomograficzny/tomografia wiązki    

          stożkowej CBCT - 580 zł/netto


 

 • Reprezentowanie podczas kontroli WSSE - 300 zł netto + koszty dojazdu

 • Audyt wewnętrzny300 zł netto

 

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji urządzeń RTG

 

 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki

          - Dokumenty do zgody + pełna aktualizacja dokumentacji


            Pakiet złoty - 190 zł (aktualizacja zawarta w cenie abonamentu)

            Pakiet srebrny - 590 zł (koszt dokumentów do zgody + koszt aktualizacji)


         - Dokumenty do zgody bez aktualizacji - 350 zł (bez względu na pakiet)


         - Dokumenty do zgody dla klienta zewnętrznego - 700 zł


 • Przegląd techniczny aparatu rentgenowskiego:

  - punktowy 250 zł netto

  - pantomograficzny 350 zł netto

  - ap. ramię C 450 zł netto

 • Pomiar skuteczności wentylacji: 190 zł netto

 • Pomiary w środowisku pracy: 590 zł brutto
 • Wypełnienie wniosku OHR: 75 zł netto
 • Dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego: 200 zł netto
 • Kopia dokumentów: 160 zł netto

Pomoc

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie stałego nadzoru nad aparaturą RTG prosimy o kontakt:

 

Magdalena Wieczorek
tel.: 512 374 597
e-mail: m.wieczorek@pozytron.pl
;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna