Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

ikona szkoleń Szkolenie - Ochrona Radiologiczna Pacjenta - SZKOLENIE

Nazwa szkolenia: Ochrona Radiologiczna Pacjenta - SZKOLENIE
Termin szkolenia: szkolenie bez egzaminu - lipiec
Czas trwania szkolenia 20
Miejsce szkolenia:

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Szkolenie na odległość bez egzaminu

*na podstawie art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023r, poz.1173)

 

Ilość punktów edukacyjnych: 20
Koszt szkolenia 520
Opis kursu
 • Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość. Przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonanie o specjalnościach medycznych: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.
 • Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ust. 3 pkt 2  ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023r, poz.1173) i obejmuje tematykę OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA.
 • Zakres szkolenia obejmuje bloki tematyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U. 2022 r.poz.851).
 • Rejestrując się na szkolenie należy wybrać bloki tematyczne, które w końcowym etapie zsumują ilość punktów szkoleniowych. Każdy blok tematyczny przyznaje 3 punkty szkoleniowe.
 • Aby spełnić warunki zgodne z art. 33n ust. 3 pkt 2  ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023r, poz.1173) należy uzyskać minimum 20 punktów szkoleniowych.
 • Po rejestracji uczestnik szkolenia otrzyma na maila materiały szkoleniowe umożliwiające odbycie szkolenia w trybie samokształcenia zgodnie z wybranym blokiem tematycznym przyznającym przypisaną ilość punktów szkoleniowych.
 • Uczestnik, który wybierze cały pakiet bloków tematycznych (8 tematów) otrzyma Kompendium Wiedzy GRATIS oraz  uzyska 24 punkty szkoleniowe.
 • Uczestnik szkolenia ma możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy oraz konsultacji z wykładowcą.
 • Po ukończeniu szkolenia (obejmującego minimum 7 bloków tematycznych) uczestnik otrzyma zaświadczenie zawierające  ilość punktów szkoleniowych  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca  2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. (Dz.U. 2022 r. poz..851). Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu obejmującym tematykę ochrony radiologicznej pacjenta zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy InPost.
 • Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości wybranych bloków tematycznych. Dokonując wyboru wszystkich bloków tematycznych obowiązuje rabat w wysokości 50%  (szczegóły w formularzu rejestracyjnym).

 • Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT otrzymanej na maila po dokonanej rejestracji

 • Rejestracja na szkolenie online jest równoznaczna z przyjęciem oraz obowiązkiem zapłaty faktury.

 • Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl 

Rejestracja:

https://pozytron.clickmeeting.com/ochrona-radiologiczna-pacjenta-szkolenie-online-bez-egzaminu-lipiec-2024/register

 

Zasady prowadzenia kursu

1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2. Szkolenie przeprowadzone jest w trybie online.

 

3. Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

 

4. Po ukończeniu szkolenia (obejmującego minimum 7 bloków tematycznych) uczestnik otrzyma zaświadczenie zawierające  ilość punktów szkoleniowych  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca  2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. (Dz.U. 2022 r. poz..851). Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

 

Informacje

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Dział szkoleń:


Marcin Fryśny

tel.: +48 505 440 173

tel.: +48 501 284 204 wew. 5

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Agnieszka Dudziak

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

 

Załączniki do pobrania
Zapisz się

Pomoc

 W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szkoleń prosimy o kontaktAgnieszka Dudziak
tel. 502 268 684
e-mail: a.dudziak@pozytron.pl


Marcin Fryśny
tel. 505 440 173
e-mail: m.frysny@pozytron.pl

newsletter - radiologia medyczna

Nasz partner

logo inżynier-medyczny.pl
;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna