Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

ikona szkoleń Szkolenie - Ochrona Radiologiczna Pacjenta-DIL online

Nazwa szkolenia: Ochrona Radiologiczna Pacjenta-DIL online
Termin szkolenia: 21 maj 2023 r. godz. 16:00
Czas trwania szkolenia 7 godzin
Miejsce szkolenia:

On line 

godz. 16:00

Ilość punktów edukacyjnych: 7
Koszt szkolenia 250
Opis kursu

Szkolenie online
Webinar przygotowujący do egzaminu online
Egzamin online

 

Zyskaj uprawnienia bez wychodzenia z domu, wygodnie i taniej.


Komisja Stomatologiczna oraz Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wraz z firmą POZYTRON Radiologia Medyczna zapraszają na szkolenie z zakresu - OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - online.

 

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc dofinansowanych przez DRL wynosi 100.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promnieniowania jonizującego mogą  odbyć szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Szkolenie dotyczy  m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 390) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

 

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

 

Zgodnie  z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.

 

Koszt szkolenia dla członków DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ:

 

Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

 

materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł

 

DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł, natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt w wysokości 250 zł.

 

Faktura za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie zostanie wystawiona po przeprowadzonym szkoleniu i przesłana na adres e-mail. 

 

Koszt szkolenia dla osób nie będących członkami DIL:

 

Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

 

350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egzaminu = 490 zł

*(w dniu szkolenia i egzaminu odbędą się  2 godzinne warsztaty podsumowujące) 

 

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione do pobrania w linku potwierdzającym płatność, który otrzymają Państwo drogą mailową po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.

 

W dniu egzaminu odbędą się 2 godzinne warsztaty on-line przygotowujące do egzaminu (analiza przykładowych pytań testowych).

 

Każdy uczestnik ma możliwość  przystąpienia w dniu warsztatów do testowego egzaminu wewnętrznego w trybie on-line przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną.

 

Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

 

Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu  będzie miała możliwość uczestnictwa w innym terminie.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 

Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin kursu.

 

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.

 

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione, aby wziąć udział w kursie:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

 

Rejestracja:

https://pozytron.clickmeeting.com/orp-online-21-maj-2023-r-szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/register

Zasady prowadzenia kursu

1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2. Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.

 

3. Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.

 

4. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

5. 21.05.2023 r.  uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu w trybie online

 

6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.

 

7. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

 

8. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.

Informacje

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.


2. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.


3. Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat. Certyfikat uprawnia do wykonywania badań i zabiegów leczniczych z wykorzystaniem promieniowana rentgenowskiego.

 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać opłaty rejestracyjnej.

 

5. Liczba miejsc ograniczona. O możliwości udziału w egzaminie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

6. Od 1.01.2020 r. FAKTURA VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

 

O konieczności wystawienia FAKTURY VAT prosimy poinformować niezwłocznie podczas  dokonywania rejestracji.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

p.o. Kierownik szkoleń:

Marcin Fryśny

tel.: +48 505 440 173

tel.: +48 501 284 204 wew. 5

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Wieczorek

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.plZałączniki do pobrania

Pomoc

 W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szkoleń prosimy o kontaktAgnieszka Dudziak
tel. 502 268 684
e-mail: a.dudziak@pozytron.pl


Marcin Fryśny
tel. 505 440 173
e-mail: m.frysny@pozytron.pl

newsletter - radiologia medyczna

Nasz partner

logo inżynier-medyczny.pl
;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna