Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

ikona szkoleń Szkolenie - Radiologia Stomatologiczna - Wrocław

Nazwa szkolenia: Radiologia Stomatologiczna - Wrocław
Termin szkolenia: od 3 do 4 kwietnia 2020 r.
Czas trwania szkolenia 15 godzin
Miejsce szkolenia:

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60

53-434 Wrocław

godz.9.00

Ilość punktów edukacyjnych: 15
Koszt szkolenia 1099
Opis kursu

Firma POZYTRON Radiologia w Medycynie zaprasza lekarzy do udziału w obowiązkowym szkoleniu

"Radiologia Stomatologiczna".

 

Zgodnie z obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r. poz. 78),  rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę z odpowiednim przeszkoleniem w zakresie „Radiologii Stomatologicznej”. Obowiązek ten dotyczy m.in. lekarzy dentystów obsługujących aparaty inne niż wewnątrzustne.

 

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, lekarze mają obowiązek odbycia szkolenia, które umożliwi uzyskanie certyfikatu i prawo wykonywania opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne.

 

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej i zakończony jest egzaminem, po zaliczeniu którego otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający uzyskane uprawnienia.


Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r. poz. 78).

 

Ramowy program szkolenia znajduje się w poniższym załączniku.

 

Koszt szkolenia: 1099 zł (udział w szkoleniu z wyżywieniem)

 

Kwota powyższa nie zawiera zakwaterowania.

 

Za szkolenie przyznane jest 15 punktów edukacyjnych.

 

 

Zasady prowadzenia kursu

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2.Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej dwudniowej.

 

3.Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

 

4.W trakcie trwania szkolenia zapewniamy Państwu przerwę kawową i obiadową.

 

5.Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskanie 15 punktów edukacyjnych.

 

6.Szkolenia przeznaczone są dla grup 40 osobowych, stąd liczba miejsc jest ograniczona.

 

7.Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.

 

Informacje
 

1.Zgodnie z  obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r., kurs jest obowiązkowy w szczególności dla lekarzy dentystów obsługujących aparaty inne niż wewnątrzustne.

 

2. Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu. Certyfikat uprawnia do opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne.

 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie 20 dni na wskazane konto.

 

4. Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin oraz zasady kursu (Regulamin Kształcenia do pobrania).

 

5. O możliwości udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

6. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.


7. Od 1.01.2020 r. FAKTURA VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

O konieczności wystawienia FAKTURY VAT prosimy poinformować niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.


p.o. Kierownik szkoleń:

Marcin Fryśny
tel.: +48 505 440 173
tel.: +48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Wieczorek

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Załączniki do pobrania

Harmonogram szkolenia

Pomoc

 W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szkoleń prosimy o kontaktMagdalena Wieczorek
tel. 502 268 684
e-mail: m.wieczorek@pozytron.pl


Marcin Fryśny
tel. 505 440 173
e-mail: m.frysny@pozytron.pl

newsletter - radiologia medyczna

Nasz partner

logo inżynier-medyczny.pl

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
  • wystawiania i przechowywania faktur,
  • handlowych i marketingowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
  • usunięcie danych przetwarzanych,
  • ograniczenie przetwarzania danych,
  • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna