Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

ikona szkoleń Szkolenie - Ochrona Radiologiczna Pacjenta - POZNAŃ

Nazwa szkolenia: Ochrona Radiologiczna Pacjenta - POZNAŃ
Termin szkolenia: 14 grudnia 2019 r.
Czas trwania szkolenia 7 godzin
Miejsce szkolenia:

Siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

al. Niepodległości 37 (róg ul. Nowowiejskiego i al. Niepodległości)

godz.9.00

Ilość punktów edukacyjnych: 7
Koszt szkolenia 330
Opis kursu

-50% rabatu za szkolenie dla lekarzy

zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

 

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA wraz z firmą POZYTRON

zaprasza na szkolenie z zakresu  - OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Obowiązek ten dotyczy m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.


Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w związku z art. 11 Prawa Atomowego z dnia 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 tekst jednolity) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.

Koszt szkolenia:

I WARIANT:

280 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line oraz udziałem w 3 h repetytorium podsumowującym w dniu egzaminu) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 480 zł.  

II WARIANT:

150 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 330 zł
 

Każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia w dniu szkolenia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powołaną zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Koszt uczestnictwa w egzaminie zgodnie z RMZ z dnia 18.02.2011 r. na podstawie §13.1 wynosi 140 zł.

 

Nawiązując do zapisu w §13.1 RMZ całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu wynosi:

 

Dla członków WIL:

I WARIANT - 420 zł

II WARIANT - 290 zł

 

Dla pozostałych uczestników:

I WARIANT - 620 zł

II WARIANT - 470 zł

 

Osobom uczestniczącym w szkoleniu z ORP w POZNANIU (13.12.2014 r.) organizator oferuje odbycie szkolenia w I Wariancie w cenie 399 zł. 


Dla lekarzy stażystów nie będących członkami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz stażystów elektroradiologii  - promocyjna cena!!

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.

Zasady prowadzenia kursu

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2.Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.

 

3.Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.

 

4.Najpóźniej w dniu planowanego egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

5.W przypadku, kiedy uczestnik szkolenia nie weźmie udziału w egzaminie w wyznaczonym terminie - otrzyma zaświadczenie pocztą tradycyjną pod wskazany adres.

 

6. 14.12.2019 r. w Poznaniu uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty 140,00 zł.

 

7.Na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu należy dostarczyć organizatorowi WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek zostanie przesłany wraz z materiałami szkoleniowymi. W dniu szkolenia, przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać się organizatorowi dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika.

 

8.Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.

 

9.Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu.

Informacje

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

2.Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.

3.Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat. Certyfikat uprawnia do wykonywania badań i zabiegów leczniczych z wykorzystaniem promieniowana rentgenowskiego.

 

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie 14 dni na wskazane konto zgodnie z wybranym wariantem szkolenia.

 

5.Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin oraz zasady kursu (Regulamin Kształcenia do pobrania).


6.Liczba miejsc ograniczona. O możliwości udziału w egzaminie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Kierownik szkoleń:
Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
tel.: +48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Martyna Jankowiak - Guzior

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

Załączniki do pobrania

Harmonogram szkolenia

Regulamin kształcenia

Pomoc

 W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szkoleń prosimy o kontaktMagdalena Wieczorek
tel. 502 268 684
e-mail: m.wieczorek@pozytron.pl


Marcin Fryśny
tel. 505 440 173
e-mail: m.frysny@pozytron.pl

newsletter - radiologia medyczna

Nasz partner

logo inżynier-medyczny.pl
;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
  • wystawiania i przechowywania faktur,
  • handlowych i marketingowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
  • usunięcie danych przetwarzanych,
  • ograniczenie przetwarzania danych,
  • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna