Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Szkolenie - Radiologia Szczękowo - Twarzowa - POZNAŃ

Nazwa szkolenia: Radiologia Szczękowo - Twarzowa - POZNAŃ
Termin szkolenia: od 23 do 24 marca 2018 r.
Czas trwania szkolenia 15 godzin
Miejsce szkolenia:

 

Hotel & Centrum Kongresowe IOR

ul. Władysława Węgorka 20

60 - 318 POZNAŃ

godz. 9.00 

Ilość punktów edukacyjnych: 15
Koszt szkolenia 999

Oferta specjalna dla osób uczestniczących w szkoleniu

z ORP w Poznaniu w 2017 r. 

- 20% za szkolenie

 

Firma POZYTRON Radiologia w Medycynie zaprasza lekarzy do udziału w szkoleniu "Radiologia Szczękowo - Twarzowa".

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (§ 58 ust. 7 - Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r. poz. 78),  rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie „Radiologii szczękowo-twarzowej”, dotyczy to m.in. lekarzy dentystów obsługujących aparaty inne niż wewnątrzustne.

 

Zgodnie z wyżej przytoczonymi aktami prawnymi, lekarze powinni odbyć szkolenie, które umożliwi uzyskanie certyfikatu i prawo wykonywania opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne.

 

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej i zakończony jest egzaminem, po zaliczeniu którego otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający uzyskane uprawnienia.


Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z §58 ust. 7, RMZ z dnia 18.02.2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r. poz. 78).

 

Ramowy program szkolenia znajduje się w poniższym załączniku.

 

Koszt szkolenia:  999 zł (udział w szkoleniu z wyżywieniem)

 

Kwota powyższa nie zawiera zakwaterowania.

 

Koszt dla osób uczestniczących w szkoleniach z ORP w Poznaniu w 2017 r.:

 

– 799 zł - rejestracja do 31.01.2018 r. - 20%


– 899 zł - rejestracja do 28.02.2018 r. - 10%

 

Za szkolenie przyznane jest 15 punktów edukacyjnych.


Zasady prowadzenia
kursu:

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2.Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej dwudniowej.

 

3.Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

 

4.W trakcie trwania szkolenia zapewniamy Państwu przerwę kawową i obiadową .

 

5.Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskanie 15 punktów edukacyjnych.

 

6.Szkolenia przeznaczone są dla grup 40 osobowych, stąd liczba miejsc jest ograniczona.

 

7.Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie udziału w szkoleniu z odroczonym terminem płatności.


Informacje:

1.Zgodnie z § 58 ust. 7 RMZ z dnia 18.02.2011 r. oraz obwieszczeniem MZ z dnia 10.11.2015 r., kurs jest kierowany do lekarzy dentystów obsługujących aparaty inne niż wewnątrzustne.

 

2.Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu. Certyfikat uprawnia do opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne.

 

3.Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie 20 dni na wskazane konto zgodnie z wybranym wariantem szkolenia.

 

4.Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin oraz zasady kursu (Regulamin Kształcenia do pobrania).

 

5.O możliwości udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

6.W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kierownik szkoleń:

Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
tel.: + 48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Musielak

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl


Załączniki
(do pobrania)

Harmonogram szkolenia

Regulamin kształcenia

Akceptuję zasady prowadzenia kursu
Pobierz materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
  • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
  • wystawiania i przechowywania faktur,
  • handlowych i marketingowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
  • usunięcie danych przetwarzanych,
  • ograniczenie przetwarzania danych,
  • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna