Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

ikona szkoleń Szkolenie - Okresowe BHP i P.POŻ. - lek. pracownik

Nazwa szkolenia: Okresowe BHP i P.POŻ. - lek. pracownik
Termin szkolenia: on - line
Czas trwania szkolenia 9 godzin
Miejsce szkolenia:

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

Ilość punktów edukacyjnych: 8
Koszt szkolenia 300
Opis kursu

Zapraszamy na obowiązkowe szkolenia w zakresie :

 

„ Szkolenie okresowe w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dla lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach lekarskich i gabinetach stomatologicznych”.

 

   Kurs prowadzony jest przez Inspektora BHP i P.POŻ z doświadczeniem praktycznym i wykładowym a przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostałego personelu  zatrudnionego w placówkach ochrony zdrowia.

 

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 116, poz. 972 z 2005 r.) osoby zatrudnione oraz pracodawcy są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciw pożarowej nie rzadziej niż raz na 5 lat przez pracodawców, a w przypadku osób zatrudnionych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

  Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 116, poz. 972 z 2005 r.)

 

 

Koszt szkolenia :

 

- 300,00 zł – koszt szkolenia dla wszystkich uczestników

 

Za szkolenie przyznane jest 8 punktów edukacyjnych.

Zasady prowadzenia kursu

Zasady prowadzenia kursu:


 1. Szkolenie prowadzone jest w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.
 2. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.pozytron.pl
 3. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych wraz z testem kontrolnym.
 5. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest ograniczony w czasie.
 6. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje formularz egzaminacyjny w formie testu.
 7. Wypełniony formularz testu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej na wskazany adres.
 8. Uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, w przeciągu 14 dni roboczych otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu i zdaniu egzaminu.
Informacje

Dane szczegółowe dotyczące szkolenia:


 1. Brak wpłaty na kurs jest jednoznacznie rozumiany jako rezygnacja z odbycia kursu.
 2. Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia ważnego przez 6 lat.
 3. Program ramowy szkolenia dostępny w załączniku.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 

p.o. Kierownik szkoleń:

Marcin Fryśny
tel.: +48 505 440 173
tel.: + 48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Wieczorek

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

Załączniki do pobrania
Zapisz się

Pomoc

 W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szkoleń prosimy o kontaktAgnieszka Dudziak
tel. 502 268 684
e-mail: a.dudziak@pozytron.pl


Marcin Fryśny
tel. 505 440 173
e-mail: m.frysny@pozytron.pl

newsletter - radiologia medyczna

Nasz partner

logo inżynier-medyczny.pl
;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna