Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Projekty ochrony radiologicznej

Zlecenie wykonania dokumentacji i projektu osłon stałych

Uwaga: ta ankieta wymaga dołączenia pliku - zobacz co powinień zawierać

Zlecenie po kontakcie

bezpośrednim   |   telefonicznym   |   e-mailowym
Dane zleceniodawcy

Dane jednostki organizacyjnej
(nie wypełniać w przypadku, gdy dane jednostki organizacyjnej pokrywają się z danymi zleceniodawcy)

Nazwa i adres komórki
(faktyczne miejsce lokalizacji aparatu, nie wypełniać w przypadku, gdy dane komórki organizacyjnej pokrywają się z danymi jednostki organizacyjnej)

Dane kierownika jednostki organizacyjnej

Dane korespondencyjne

Dane Inspektora Ochrony Radiologicznej

Lista osób przewidzianych do wykonywania zdjęć rentgenowskich:

Imię i nazwisko (z tytułami)
Dozymetria stosowana w jednostce:

Nazwa jednostki, z którą podpisana jest umowa ws. dozymetrii
Aparat rentgenowski:

Producent i model

SN

Rok produkcji

Numer lampy

Typ radiografii
Lokalizacja i parametry jednostki
  Kondygnacja (piętro)                
  Ilość ekspozycji na tydzień

Rodzaj budynku (np. jedno-, wielorodzinny)

Co znajduje się nad

Co znajduje się pod

Jakiej grubości i z czego zrobiony jest strop

Jakiej grubości i z czego zrobiona jest podłoga

jaka wentylacja i jej zdolność wymiany powietrza na 1h
Rysunek - rzut gabinetu wraz z rozmieszczeniem sąsiadujących pomieszczeń
 • rysunek z zaznaczeniem otworów (drzwi, okna) i wentylacji
 • całkowita długość i szerokość gabinetu
 • odległości do punktów charakterystycznych (załamania ścian, okna, drzwi...)
 • wymiary okien i drzwi
 • grubości ścian i z czego są zbudowane
 • określenie co znajduje się za ścianami (pomieszczenia mieszkalne, skwery/wolna przestrzeń, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne, toalety...)
 • ułożenie fotela (kierunek ułożenia, odległości od dwóch najbliższych prostopadłych do siebie ścian)
 • wysokość gabinetu:
 • format pliku: pdf, jpg, png, gif, bmp, doc
 • rozmiar pliku: 2MB

Dołącz plik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania dokumentacji do odbioru urządzeń RTG i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością przez firmę POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie, ul. Garbarska 9, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.).

Akceptuję powyższe dane i ustalenia oraz zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji.

podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

podpis osoby składającej zgłoszenie

;

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna