Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Szkolenie - Ochrona Radiologiczna Pacjenta - KONIN

Nazwa szkolenia: Ochrona Radiologiczna Pacjenta - KONIN
Termin szkolenia: 30 czerwca 2018 r.
Czas trwania szkolenia 7 godzin
Miejsce szkolenia:

 

Wielkopolska Izba Lekarska

DELEGATURA W KONINIE

ul. Liliowa 9

62-510 Konin

godz. 9.00

Ilość punktów edukacyjnych: 7
Koszt szkolenia 300

-50% rabatu za szkolenie dla lekarzy

zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

 

DELEGATURA KONIŃSKA WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ wraz z firmą POZYTRON

zaprasza na szkolenie z zakresu  - OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Obowiązek ten dotyczy m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.


Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 884) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 7 do w/w rozporządzenia.

Koszt szkolenia:

I WARIANT:

280 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line oraz udziałem w 3 h repetytorium podsumowującym w dniu egzaminu) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 430 zł.  

II WARIANT:

150 zł (szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line) - regularny koszt wariantu dla osób nie zrzeszonych w WIL wynosi 300 zł
 

Każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia w dniu szkolenia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powołaną zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Koszt uczestnictwa w egzaminie zgodnie z RMZ z dnia 18.02.2011 r. na podstawie §13.1 wynosi 140 zł.

 

Nawiązując do zapisu w §13.1 RMZ całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu wynosi:

 

Dla członków WIL:

I WARIANT - 420 zł

II WARIANT - 290 zł

 

Dla pozostałych uczestników:

I WARIANT - 570 zł

II WARIANT - 440 zł

 

Osobom uczestniczącym w szkoleniu z ORP w Koninie (29.06.2013 r.) organizator oferuje odbycie szkolenia w I Wariancie w cenie 399 zł. 


Dla lekarzy stażystów nie będących członkami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz stażystów elektroradiologii  - promocyjna cena!!

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.


Zasady prowadzenia
kursu:

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

 

2.Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.

 

3.Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.

 

4.Najpóźniej w dniu planowanego egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

5.W przypadku, kiedy uczestnik szkolenia nie weźmie udziału w egzaminie w wyznaczonym terminie - otrzyma zaświadczenie pocztą tradycyjną pod wskazany adres.

 

6. 30.06.2018 r. w Koninie uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty 140,00 zł.

 

7.Na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu należy dostarczyć organizatorowi WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek zostanie przesłany wraz z materiałami szkoleniowymi. Kserokopię dowodu osobistego zgodnie z § 10 pkt 10 RMZ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego prosimy przekazać w dniu egzaminu.

 

8.Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.

 

9.Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu.


Informacje:

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

2.Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.

3.Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat. Certyfikat uprawnia do wykonywania badań i zabiegów leczniczych z wykorzystaniem promieniowana rentgenowskiego.

 

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w terminie 14 dni na wskazane konto zgodnie z wybranym wariantem szkolenia.

 

5.Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin oraz zasady kursu (Regulamin Kształcenia do pobrania).

6.Liczba miejsc ograniczona. O możliwości udziału w egzaminie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Kierownik szkoleń:
Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
tel.: +48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Musielak

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl


Załączniki
(do pobrania)

Harmonogram szkolenia

Regulamin kształcenia

Akceptuję zasady prowadzenia kursu
Informacje o kliencie

Faktura

Czy chce Pani/Pan aby została wystawiona faktura?   

Newsletter

Czy chce Pani/Pan otrzymywać informację o najnowszych szkoleniach?   

Pobierz materiały szkoleniowe